• Slide 1

    once upon a time....

    VRIENDEN VAN BOKKI

  • Slide 2
  • Slide 3

Naar top Mount Kilimanjaro ten bate van kraamkliniek...

Vrienden van Bokki voegt daad bij woord

De rook is opgetrokken, de strijd is gestreden. Na een aanloop van ruim drie jaar voegde Vrienden van Bokki eind oktober eindelijk de daad bij het woord. Een achtkoppige delegatie reisde naar de voet van Mount Kilimanjaro in Tanzania af. Zes dagen later tikte de volledige groep uit naam van de stichting de top van de hoogste berg van Afrika (5895 m) aan. Met hun inspanning zochten de klimmers financiële armslag ten bate van de kraamkliniek in wording!

Begin 2019 startte Vrienden van Bokki de bouw van een kraamkliniek, een plek waar zwangere vrouwen terecht kunnen voor consultatie, bevalling en nazorg voor moeder en kind. Het dorpje Mowo is gelegen op de flank van de Kilimanjaro-berg op ongeveer 1.500 meter hoogte. De kliniek is noodzakelijk omdat in het slecht bereikbare gebied, toch zeker in de regentijd, geen andere hulppost aanwezig is. Naast een actieve bouwploeg maakte namens de stichting een enthousiaste groep zich sterk door met een ultieme sportieve prestatie geld voor inrichting te werven.

En het initiatief vond massaal gehoor! Mede dankzij uw donatie bedraagt de opbrengst van de klim inmiddels ruim twintigduizend euro. Het bedrag komt geheel ten goede aan de inrichting van de kliniek en steun in de toekomst!Lees het reisverslag en bekijk de foto's


Wie wij zijn...


Vrienden van Bokki bestaat uit een groep enthousiastelingen en…. we weten eigenlijk nooit precies hoe groot de groep precies is.

De kreet ‘eens een vriend, altijd een vriend…. ‘gaat zeker op voor de enkele tientallen Vrienden van Bokki.

Vrienden van Bokki probeert door het organiseren van vaak sportieve activiteiten geld bijeen te brengen voor goede doelen op het gebied van welzijn van kinderen in het buitenland en het leven met kanker in de Zuidwesthoek van Nederland.

Door er steevast voor te zorgen dat het bijeen gebrachte geld terecht komt waar het hoort, is een grote schare supporters ontstaan.

Deze bedrijven en particulieren steunen de vrijwilligers van Vrienden van Bokki van harte en daarvoor zijn we hen uiteraard erg dankbaar.

Vrienden van Bokki heeft de ANBI status en is dus aangemerkt als goed doel door de Belastingdienst.

In het beleidsplan kunt u lezen wat we hebben gedaan en wat de plannen zijn voor de komende jaren.Bouw kraamkliniek Mowo 2018-2021

Kunnen, willen, doen we het? Vrienden van Bokki houdt van uitdaging. In de voorbije drie decennia werden vele huzarenstukjes gerealiseerd. Veelal in sportief opzicht, altijd voorzien van een sociale lading. In zowel binnen- als ook buitenland werden zieke, hulpbehoevende of minderbedeelde medemensen een hart onder de riem gestoken. De rook van het slaan van diverse waterputten in Papoea-Nieuw Guinea is nog maar amper opgetrokken of de contouren van een volgende missie zijn alweer zichtbaar. In februari keert de vriendenclub na zes jaar terug naar Tanzania. De focus ligt op de bouw van een kraamkliniek te Mowo!Mowo

Vrienden van Bokki ‘beschikt’ ondertussen wereldwijd over een uitgebreid onroerend goed imperium. Ook in Tanzania stond men in het verleden borg voor het eigenhandig financieren en bouwen van een middelbare school voor Mama Winnie en haar weeskinderen. Ditmaal bereikte de stichting een noodkreet uit het noorden van het land. Tussen enkele op de flanken van de Kilimanjaro gelegen dorpen bevindt zich een eerste hulppost. Uitbreiding is wenselijk, vooral ten behoeve van zwangere vrouwen. Vanuit West-Brabant steekt men in februari met een vierkoppige delegatie over voor de realisatie van een Mother & Child Home. Een plaats waar vrouwen voor consultatie, bevalling en nazorg terecht kunnen. Naar verwachting zal de opening begin september plaatsvinden. Dit in bijzijn van het speciale team sportievelingen dat uit naam van de stichting en t.b.v. de kraamkliniek gaat proberen om Mount Kilimanjaro (5.895 m) te beklimmen!

In november 2018 is men vanuit West-Brabant reeds in Noord-Tanzania geweest om grond aan te kopen waarop de kraamkliniek moet verrijzen , bouwtekeningen door te nemen en afspraken met aannemer Kitange te maken . Na een warme ontvangst voorzien van zang en dans wachtte de delegatie een rondgang door het dorp Mowo. Vele handen werden geschud en de noodzaak van de nieuwbouw benadrukt. Mowo kijkt uit naar de komst van de ervaren bouwers René Adriaansen, John in de Weij en Richard van Stel in goed gezelschap van debutant aan het front Frank Bruijnzeels.Februari 2019

De bevolking van Mowo had reikhalzend uitgekeken naar de komst van de Nederlandse delegatie. Met vereende krachten ging men aan de slag en emmer voor emmer werd de fundering gestort en niet veel later muren opgetrokken. Na twee weken tekenden de contouren van de nieuwbouw zich af. Bij afscheid werd een compromis voor doorstart en voltooiing in 2020 gesloten….Bouwfase II - September 2021

De coronapandemie zorgde voor wereldwijde ontwrichting. Qua gezondheid en economisch werden grote offers gebracht. Ook de realisatie van de kraamkliniek kwam anderhalf jaar ‘on hold’ te staan….

In de zomer van 2021 zorgde enige versoepeling voor een doorstart en werd eindelijk bouwfase II aangevangen. In september rekruteerde aannemer Kitange een nieuwe formatie metselaars, timmerlieden en smeden. Enkele weken later bereikte de nieuwbouw haar hoogste punt en werd de dakconstructie van golfplaten voorzien. Verder werden deuren en ramen geplaatst, water en elektra voorzieningen getroffen. Naar verwachting zal de afwerking na de feestdagen worden opgepakt…en de oplevering in de loop van 2022 volgen!

Contact

Westerstraat 12, 4635 CV Huijbergen

0164-642057

info@vriendenvanbokki.nl